Kezdőlap
https://logisztikaiugyintezotanfolyam.hu/

Részlet a logisztikai ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01
 
Szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 

3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló Logisztikai ügyintéző
3.1.3. Anyag logisztikus
 
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-       rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
-       tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
-       kezelni a reklamációs eseteket
-       elvégezni a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket
-       az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni
-       nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni
-       kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel
-       döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet
-       munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
4.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
4.5. 10032-12 Marketing
4.6. 10034-12 A logisztikai ügyintéző feladatai
4.7. 10035-12 Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
4.8. 10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása írásbeli
5.2.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése írásbeli
5.2.5. 10032-12 Marketing írásbeli
5.2.6. 10034-12 A logisztikai ügyintéző feladatai írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10035-12 Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás írásbeli
5.2.8. 10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás írásbeli
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
         
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
 
A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az árutovábbítással, fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos okmányok kiállítása, az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási okmányok, számlák stb.) felismerése, értelmezése, homogén illetve kombinált fuvarozási díjszámítás elvégzése
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: A logisztika feladatai
 
A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével
Rendelésütemezési feladatok
Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
Logisztikai döntések költségeinek értékelése
Kisértékű termékek beszerzési folyamata
Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
A logisztikai minőség fogalma
A minőség mérési és fejlesztési módszerei
TEN-hálózat és hazai szakaszai
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
 
 Szóbeli vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
 
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei
Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei
Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői
A készletkezelés szabályai
Az árurendelés elemei, folyamata
A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés
A vevőkiszolgálás elemei
Raktári anyagmozgató berendezések
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek és jellemzőik
A veszélyes áru kezelése, tárolása
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer
 
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A logisztikai rendszer felépítése
Lean elvek
A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
A kiszolgálási színvonal és mérése
A disztribúciós csatornák sajátosságai
A rendelés feldolgozás folyamata
A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
A termelésirányítás rendszere
A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a logisztikai ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Anyag logisztikus.